Video zapis

Najava predavanja

Opis

Detalji predavanja

Ova edukacija namenjena je startup i rastućim kompanijama kao i samostalnim stručnjacima u oblasti informacionih tehnologija i ostalih “knowledge based industry” ali i drugim samostalanim profesijama kao i zaintesovanoj javnosti

SAZNAĆETE

 • Kako da dođete do podrške za svoje inovativne ideje,
 • Kako da aplicirate za sredstva prilikom investiranja nabavke trajnih i obrtnih sredstava,
 • Kako da se odlučite za pravnu formu preduzetnik ili društvo sa ograničenom odgovornošću,
 • Koliko brzo možete da osnujete preduzetničku radnju ili društvo,
 • Koje prepreke vas čekaju i koje se greške najčešće prave,
 • Kako da aplicirate za sredstva prilikom zapošljavanja novih radnika,
 • Koji je najbrži i najlakši način da se osnuje preduzetnik i doo;
 • Šta podrazumeva intelektualna svojina novijeg datuma,
 • Može li se jedan pronalazak istovremeno zaštititi različitim pravima intelektualne svojine,
 • Šta je dijagnostika intelektualne svojine,
 • Može li start-up kompanija unapred usmeriti strategiju zaštite intelektualne svojine u cilju komercijalizacije,
 • Da li je software uvek isključivo predmet autorskog dela,
 • Da li se publikovanjem rezultata istraživanja gube prava patentne zaštite,
 • Da li je zaštita pronalaska patentom uvek najbolje rešenje,
 • Koji su prvi koraci u oporezivanju sa osvrtom na najavljene izmene Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti.
 • Program

  Raspored

  • Bice naknadno objavljen

  Vreme i mesto

  Lokacija predavanja

  • 12. JUN 2019. godine
  • Institut za ekonomske nauke
  • Zmaj Jovina 12, Beograd
  • 10:00 časova

  Cena

  • KOTIZACIJA
  • 7,900 RSD PROMO
  • 11,900 RSD REDOVNA CENA
  • VEBINAR
  • 4,900 RSD PROMO
  • 7,900 RSD REDOVNA CENA
  • *U slučaju prijave tri ili više učesnika od strane istog subjekta ostvaruje se popust od 25% na ukupnu cenu.
   Kotizacija se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail po izvršenoj prijavi.

  Predavači

  • dr Nataša Milojević, savetnik u Edukativno informacionom centru Zavoda za intelektualnu svojinu i Konsultant Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu
  • Dušanka Nigrenji, pomoćnik registratora privrednih društava u Agenciji za privredne registre
  • dr Dijana Montiljo Mihailović, viši savetnik u Centru za podršku investicijama u Privrednoj komori Srbije