Video zapis

Najava predavanja

Opis

Detalji predavanja

Sudije Apelacionog suda u Beogradu i Vrhovnog kasaciong suda približiće učesnicima sve one nedoumice i greške koje se javljaju tokom parničnog postupka, kako u fazi sastavljanja tužbe, tako i tokom odgovora na tužbu, predlaganja i izvođenja dokaza sve do redovnih i vanrednih pravnih lekova. Čest je slučaj gubitka spora usled procesne ili materijalne greške učinjene od strane stanaka u postupku. Upoznajte se sa pravima i dužnostima stranaka u postupku kao i sa najčešćim greškama u pravlinoj primeni parničnih pravila i uvećajte šanse za pozitivan ishod spora.

Program

Raspored

Vreme i mesto

Lokacija predavanja

 • 15. JUN 2019. godine
 • Institut za uporedno pravo
 • Terazije 41, Beograd
 • 10:00 časova

Cena

 • KOTIZACIJA
 • 7,900 RSD PROMO
 • 11,900 RSD REDOVNA CENA
 • VEBINAR
 • 4,900 RSD PROMO
 • 7,900 RSD REDOVNA CENA
 • *U slučaju prijave tri ili više učesnika od strane istog subjekta ostvaruje se popust od 25% na ukupnu cenu.
  Kotizacija se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail po izvršenoj prijavi.

Predavači

Prijava