Prijava

Popunite prijavu

Firma
Kontakt osoba
Telefon
Email
Mesto
Adresa
PIB
Izabrati temu:
NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU
TROŠKOVI PARNIČNOG POSTUPKA
LEKARSKA GREŠKA U NAJNOVIJOJ SUDSKOJ PRAKSI

Izabrati način učešća:
Prisustvovanje edukaciji (cena 4,900 RSD PROMO)11,900 RSD REDOVNA CENA
Vebinar (cena 3,900 RSD PROMO)7,900 RSD REDOVNA CENA

Napomena