Komercijalizacija intelektualne svojine

TEME

Neka od pitanja koja će biti obrađena su:

• Kako ostvariti poreske olakšice na osnovu registrovane intelektualne svojine?

• Zašto je bitno zaštititi rezultate svog istraživanja i inovativna rešenja firme i kako prepoznati da li su PREDMET PATENTA, ŽIGA ILI DIZAJNA?

• Šta sve MORATE da znate o pravima intelektualne svojine pre nego sto otpočnete sa obavljanjem izabrane delatnost, osnivanja privrednog drustva, proširenja delatnosti ili uvođenja novog proizvoda?

• Da li vam je poznato značenje oznaka © ®??

• Kako zaštititi intelektualnu svojinu svoje firme u cilju KONKURENTNOSTI na tržištu, troškove i slobodno tržište?

• Zašto je važno zaključiti UGOVOR O ISKORIŠĆAVANJU vaših ili tuđih prava intelektualne svojine i kako ih pravilno ugovoriti?

• Koje su to PREDNOSTI na strani privrednog subjekta koje donosi zaštita prava intelektualne svojine?

• Može li se STRATEGIJA ZAŠTITE rukovoditi vremenom trajanja određenih prava IS?

• Da li je UVOĐENJE PROCEDURA dovoljan način da se zaštite poverljive informacije i poslovne tajne firme?

VREME I MESTO
(LOKACIJA PREDAVANJA)

31. Januar 2020. godine

Institut za uporedno pravo, Terazije 41

Beograd

10:00 časova

CENA

KOTIZACIJA
Rane uplate do 31.12.2019.

3.900 RSD
Uplate od 1.1.2020.
5.900 RSD

VEBINAR
3,900 RSD PROMO

*U slučaju prijave tri ili više učesnika od strane istog subjekta ostvaruje se popust od 10% na ukupnu cenu.

Kotizacija se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail po izvršenoj prijavi.

RASPORED

9:30 – 10:00Registracija učesnika
10:00 – 10:50

Kako prepoznati da li su rezultati istraživanja i inovativnih rešenja firme PREDMET PATENTA, ŽIGA ILI DIZAJNA; Uvođenje MEKE intelektualne svojine kao dodatnog alata konkurentnosti

dr Nataša Milojević, dipl. maš.inž., Savetnik u Edukativno informacionom centru Zavoda za intelektualnu svojinu

Zaštita autorskog i srodnih prava

Zorica Gulas, šef Odseka za autorsko i srodna prava Zavoda za intelektualnu svojinu

10:50 – 11:20Kafe pauza
11:20 – 12:10

Zaštita IS u cilju KOMERCIJALIZACIJE, PROCEDURE I RIZICI

Primeri iz prakse

dr Nataša Milojević, dipl. maš.inž., Savetnik u Edukativno informacionom centru Zavoda za intelektualnu svojinu

12:10 – 12:30Pauza
12:30 – 13:30

Informacije koje mogu da utiču na odluke u poslovanju firme – Pretraživanje baza industrijske svojine

dr Nataša Milojević, dipl. Maš.inž., Savetnik u Edukativno informacionom centru Zavoda za intelektualnu svojinu

Informacije koje mogu da utiču na odluke u poslovanju firme-poreske olakšice pravnim licima koja imaju registrovanu intelektuialnu svojinu u RS

Zorica Gulas, šef Odseka za autorsko I srodna prava Zavoda za intelektualnu svojinu

13:30 – 14:30

Pitanja i odgovori, diskusija

15:00Završetak savetovanja
  • 00Dana
  • 00Sati
  • 00Minuta
  • 00Sekundi

• Bilo da ste preduzetnik, vlasnik privrednog društa ili na drugi način učestvujete u svakodnevnom poslovanju, susrećete se sa različitim pravima intelektualne svojine. Iz tog razloga je ključno razumevanje rezultata rada koji mogu biti predmet zaštite patentom, žigom, dizajnom ili autorskim pravom i kao takve, uz uvođenje određenih procedura u poslovanju firme, usmeriti strategiju njihove zaštite sa ciljem stvaranja sopstvenog tržišta i kreiranja održive konkurentske prednosti.

• Ukoliko privredno društvo želi da uspe na tržištu, mora da stvori trajnu konkurentnu prednost jer svaki uspeh koji postigne, privlači sve veću konkurenciju. Tokom savetovanja biće predstavljene slobodne baze dokumenata različitih prava intelektualne svojine koje su na raspolaganju korisnicima sa stanovišta novosti i inventivnosti. Baze dokumenata, pored ostalog pružaju i veliki broj informacija o konkurenciji i vremenu trajanja određenih prava što je nekada uslov za mnoge poslovne odluke preduzeća. Put do trajne konkurentske prednosti je težak i otuda ove baze treba iskoristiti i u odabiru potencijalnih kupaca i tržišta plasmana svojih proizvoda kroz ciljanu teritorijalnu zaštitu .

• Tokom savetovanja biće predstavljeni različiti modeli i načini raspolaganja (ugovaranja, odnosno prometa), prava intelektualne svojine i objašnjena važnost ugovornog raspolaganja ovim pravima.

Suštinski cilj je da se razgraniči onaj deo prostora na kojem će privredno društvo moći da kreira svoje tržišno učešće usaglašeno sa strategijom zaštite različitih prava intelektualne svojine, ciljajući na visok nivo konkurentnosti i mogućnosti licenciranja zaštićenih proizvoda i prava.

• U savremenom društvu intelektualna svojina je postala važan faktor u poslovanju skoro svakog privrednog subjekta. Da bi se rezultati rada i inovativnih rešenja privrednog društva izborili za svoju poziciju na tržištu potrebno je da pored kvaliteta proizvoda i usluga, preduzeće ima svest o važnosti registracije različitih prava intelektualne svojine oslanjajući se na potencijalne buduće aktivnosti, moguća tržišta i neizbežnu konkurenciju a sve u cilju komercijalizacije.

• Zahtev konkurentnosti koji je primat za tržišno društvo utiče na privredne subjekte u aktivnostima u vezi sa stvaranjem novih tehničkih rešenja, vizuelnom identitetu određenih proizvoda, prepoznatljivosti njihove robe ili usluge na tržištu, kontinuiranim inoviranjem znanja i kao takvi predstavljaju izazov ranijoj praksi, što zahteva veću kreativnost i fleksibilnost privrednog društva.

• Uspešno poslovanje i konkurentnost na tržištu često je uslovljena zaštitom različitih prava intelektualne svojine, trajanjem određenih prava, tržištem zaštite ali i ugovorima, poverljivim informacijama i poslovnim tajnama firme

Kroz primere iz prakse, obuku i savete ovladajte pravom intelektualne svojine!

PRIJAVA