O nama

Nova consluting okuplja veliki broj stručnjaka iz raznih oblasti stručnog delovanja (pravosudne profesije, nadležni državni organi, akademska zajednica, strukovna udruženja i dr.) kako bi klijentima pružili najstručniju i najkvalitetniju uslugu u domenu pravnog i ekonomskog konsaltinga i edukacije.

U saradnji sa Institutom za uporedno pravo i Institutom ekonomskih nauka, tokom juna meseca organiziju I ciklus stručne obuke, namenjene privredi, advokaturi, novoosnovanim kompanijama i drugoj zaintresovanoj javnosti.

NAŠI SARADNICI

Dr Nataša Milojević

Savetnik u Edukativno informacionom centru Zavoda za intelektualnu svojinu i konsultant Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu

Dušan Ljubičić

Poreski savetnik u Poreskoj upravi Republike Srbije

Snežana Marjanović

Sudija Građanskog prvostepenog odeljenja Višeg suda u Beogradu

PARTNERI