Pravilna primena Zakona o parničnom postupku kroz sudsku praksu

OPIS - DETALJI PREDAVANJA

Sudije Apelacionog suda u Beogradu i Vrhovnog kasaciong suda približiće učesnicima sve one nedoumice i greške koje se javljaju tokom parničnog postupka, kako u fazi sastavljanja tužbe, tako i tokom odgovora na tužbu, predlaganja i izvođenja dokaza sve do redovnih i vanrednih pravnih lekova. Čest je slučaj gubitka spora usled procesne ili materijalne greške učinjene od strane stanaka u postupku. Upoznajte se sa pravima i dužnostima stranaka u postupku kao i sa najčešćim greškama u pravlinoj primeni parničnih pravila i uvećajte šanse za pozitivan ishod spora.

PROGRAM (RASPORED)

09:30 – 10:00 – Registracija učesnika

10:00 – 11:00 – Predavanje 1. deo

  • Tužba i odgovor na tužbu

11:00 – 11:30 – Kafe pauza

11:30 – 12:30 – Predavanje 2. deo

  • Podnesci; Dokazivanje

12:30 – 13:00 – Pauza

13:00 – 14:00 – Predavanje 3. deo

  • Žalbeni i revizijski postupak

14:00 – 15:00 – Pitanja i odgovori, diskusija

VREME I MESTO (LOKACIJA PREDAVANJA)

15. jun, 2019. godine

Institut za uporedno pravo

Terazije 41, Beograd

10:00 časova

CENA

KOTIZACIJA
7,900 RSD PROMO
11,900 RSD REDOVNA CENA

VEBINAR
4,900 RSD PROMO
7,900 RSD REDOVNA CENA

*U slučaju prijave tri ili više učesnika od strane istog subjekta ostvaruje se popust od 25% na ukupnu cenu.

Kotizacija se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail po izvršenoj prijavi.

PREDAVAČI

Vesna Filipović

Sudija Apelacionog suda u Beogradu

Jelena Borovac

Sudija Vrhovnog Kasacionog suda