Najnovije izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju​

OPIS - DETALJI PREDAVANJA

Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasnik RS“, br. 54/2019) stupio je nasnagu 3.avgusta 2019.godine a počinje sa primenom 1.januara 2020. godine. Zakon donosi brojne novine, a najvažnije od njih se odnosena:

– Nadležnost suda
– Nadležnost javnog izvršitelja
– Pravni lekovi
– Dobrovoljni postupak namirenja
– Troškovi postupka
– Odlaganje izvršenja
– Prodaja nepokretnosti – Izvršenje na zaradi
– Skraćeni izvršni postupak
– Naplata novčanog potraživanja iz komunalnih i srodnih delatnosti
– Predaja i oduzimanje deteta
– Statusna pitanja javnih izvršitelja
– Prelazne odredbe

Izmene Zakona će predstaviti stučnjaci sa dugodišnjim iskustvom u oblast iizvršne materije, a kojisu kao sudije i javni izvršitelji bili članovi radne grupe za izradu zakonskih izmena.

Izmeđuostalog, učesnici savetovanja će saznati:

– U kojimslučajevima je nadležansud, a u kojim javni izvršitelj,
– Kako je uređen postupak po pravnim lekovima
– Kako ostvariti novčano potraživanje prema Republici Srbiji, autonomnoj pokrajini i jedinici lokalne samouprave,
– Da li načelo srazmere štiti imovinu izvršnog dužnika adekvatno i u dovoljnoj meri,
– Koji deo zarade i penzije može biti predmet izvršenja,
– Kakva su očekivanja od uvođenja elektronskog javnog nadmetanja i da li će ovaj način prodaje nepokretnosti i pokretnih stvari sprečiti moguće zloupotrebe,
– Kakva je uloga centra za socijalni rad u postupku izvršenja radi predaje ili oduzimanja deteta,
– Pred kim će se nastaviti izvršnipostupci koje je sprovodiosud, a zakoje je prema Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju isključivo nadležan javni izvršitelj
– Šta će biti sa izvršnim postupcima za namirenje potraživanja iz komunalnih i srodnih delatnosti u kojima su izvršni poverioci Republika Srbija, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća čiji su osnivači navedena lica ukoliko glavnica potraživanja ne prelazi iznos od 2000,00 dinara.
– Koju obavezu će imati izvršni poverioci kada se izvršenje sprovodi na računu izvršnog dužnika, a taj račun je u blokadi duže od 3 godine

PROGRAM (RASPORED)

10:00 – 10:10 – Otvaranje savetovanja

10:10 – 10:55 – Predavanje 1. deo

 • Osnovne i opšte odredbe ZIO
  Jasmina Stamenković, sudija
  Privrednog apelacionog suda

10:55 – 11:40 – Predavanje 2. deo

 • Odlaganje izvršenja, okončanje
  izvršenja; novčana kazna;
  dobrovoljno namirenje novčanog
  potraživanja pre pokretanja
  izvršnog postupka; opšta pravila
  o sprovođenju izvršenja;
  ograničenje izvršenja na zaradi i
  drugim stalnim mesečnim
  primanjima; skraćeni izvršni
  postupak; oduzimanje i predaja
  deteta; sredstva obezbeđenja;
  prelazne odredbe
  Mladen Nikolić, sudija Privrednog
  apelacionog suda

11:40 – 12:10 – Kafe pauza

12:10 – 12:55 – Predavanje 3. deo

 • Izvršenje na nepokretnosti;
  izvršenje na osnovu izvršne
  isprave radi naplate novčanog
  potraživanja prema Republici
  Srbiji, autonomnoj pokrajini i
  jedinici lokalne samouprave;
  izvršenje na osnovu izvršne
  isprave radi naplate novčanog
  potraživanja iz komunalnih i
  srodnih delatnosti; namirenje
  novčanog potraživanja nastalog iz
  komunalnih i srodnih delatnosti,
  na osnovu verodostojne isprave;
  izvršenje radi ostvarenja
  nenovčanog potraživanja; javni
  izvršitelji
  Mirjana Dimitrijević, javni izvršitelj

12:55 – 13:15 – Pauza

13:15 – 14:00 – Pitanja i odgovori, diskusija

14:30 – Završetak savetovanja

VREME I MESTO (LOKACIJA PREDAVANJA)

20. septembar, 2019. godine

Institut za uporedno pravo

Terazije 41, Beograd

10:00 časova

CENA

KOTIZACIJA
4,900 RSD PROMO
11,900 RSD REDOVNA CENA

VEBINAR
3,900 RSD PROMO
7,900 RSD REDOVNA CENA

*U slučaju prijave tri ili više učesnika od strane istog subjekta ostvaruje se popust od 25% na ukupnu cenu.

Kotizacija se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail po izvršenoj prijavi.

PREDAVAČI

Mladen Nikolić, Sudija Privrednog apelacionog suda

Mirjana Dimitrijević, Javni izvršitelj

Jasmina Stamenković, sudija Privrednog apelacionog suda i član radne grupe za izmene ZIO