Izmene Zakona o PDV i najnoviji podzakonski akti

OPIS - DETALJI PREDAVANJA

Sredinom oktobra 2019. godine usvojeni su Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, novi Zakon o računovodstvu i Zakon o reviziji a u pripremi je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA

Na ovom savetovanju saznaćete, novine u predviđene u Zakonu o računovodstu i Zakonu o reviziji i to: Koji su novi uslovi za lica koja se profesionalno bave pružanjem računovodstvenih usluga? Na koji način će se vršiti klasifikacija pravnih lica i preduzetnika? Šta donosi Zakon o računovodstvu u pogledu obaveze sastavljanja e-faktura? Koji su novi rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja? Koje obaveze će imati pravna lica u pogledu sastavljanja finansijskih izveštaja? Ko su obveznici zakonske revizije? Na koji način će se vršiti zakonska revizija i ko će biti nadležan za kontrolu kvaliteta rada revizora u Republici Srbiji?

PDV

Novine predviđene Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, broj 72/2019) odnose se na: – vrednosne vaučera (definisanje, podela i opredeljivanje nastanka oporezivog događaja po osnovu prenosa vrednosnih vaučera), – poreskog dužnika u slučaju iskazivanja PDV u računu kada za to nije postojala obaveza, – mesto prometa dobara i prometa usluga konzumacije jela i pica na brodovima, u letilici ili vozu, – mesto prometa usluga telekomunikacija, radijskog i televizijskog emitovanja i usluga pruženih elektronskim putem, – nastanak poreske obaveze za određene usluge, – ostvarivanje određenih poreskih oslobođenja, – pravila za određivanje srazmernog poreskog odbitka.

POREZ NA DOHODAK GRAĐANA I DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE

Najznačajnije novine ovim oblastima odnose se na: – povećanje neoporezivog iznosa zarade sa 15.300 dinara na 16.300 dinara mesečno; – unapređenje sistema paušalnog oporezivanja prihoda koje obveznici ostvaruju po osnovu obavljanja samostalne delatnosti; – uvođenje novih olakšica za poslodavce – novoosnovana privredna društva koja obavljaju inovacionu delatnost, po osnovu zarade osnivača koji su zaposleni u tim privrednim društvima, kao i za poslodavce koji zasnuju radni odnos sa kvalifikovnim novozaposlenim licem; – smanjenje poreske osnovice po osnovu zarade lica koja zasnuju radni odnos sa poslodavcem, kao novonastanjeni obveznici na teritoriji Republike Srbije i za kojima, kao licima sa posebnim stručnim znanjima, postoji potreba na domaćem tržištu rada; – uređenje poreskog tretmana prihoda koji ostvaruju preduzetnici ili preduzetnici paušalci koji obavljaju aktivnosti uz naknadu za istog nalogodavca ili za povezano lice s nalogodavcem, a koji ispunjavaju zakonom propisane uslove; – povećanje neoporezivog iznosa stipendija i kredita učenika i studenata do 30.000 dinara mesečno, saglasno inicijativama Ministarstva prosvete i Radne grupe za unapređenje pravnog i fiskalnog okvira za davanje za opšte dobro; – preciziranje određenih odredaba u smislu stvaranja uslova za adekvatnu primenu zakona. Na ova i slična pitanja dobićete odgovor 22. novembra 2019. godine na savetovanju

PROGRAM (RASPORED)

09:30 – 10:00 – Registracija učesnika

10:00 – 10:45 – Predavanje 1. deo

 • Nove zakonske obaveze, pravila i uslovi za računovodstvo i reviziju
  Aleksandar Janjušević – Šef odseka za računovodstvo i reviziju u
  Sektoru za fisklani sistem Ministarstva finansija

10:45 – 11:15 – Kafe pauza

11:15 – 12:00 – Predavanje 2. deo

 • Novine u Zakonu o porezu na dohodak građana i Zakon o doprinosima
  za obavezno socijalno osiguranje
  Predstavnik Ministarstva finansija

12:00 – 13:00 – Ručak

13:00 – 13:45 – Predavanje 3. deo

 • Novine u izmenama i dopunama Zakona o PDV i novim podzakonskim aktima
  Irina Stevanović Gavrović – Načelnik odeljenja za PDV u Ministarstvu finansija

13:45 – 14:30 – Pitanja i odgovori, diskusija

15:00 – Završetak savetovanja

PRAVNI OKVIR (PROPISI)

VREME I MESTO (LOKACIJA PREDAVANJA)

22. novembar, 2019. godine

Life Design Hotel

Balkanska 18, Beograd

10:00 časova

CENA

KOTIZACIJA
5,900 RSD PROMO
11,900 RSD REDOVNA CENA

*Za svakog trećeg i narednog učesnika od strane istog subjekta ostvaruje se popust od 10%.
Kotizacija se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail po izvršenoj prijavi.

PREDAVAČI

 • Irina Stevanović – Gavrović, Ministarstvo finansija, Načelnik Odeljenja za PDV
 • Aleksandar Janjušević, šef Odseka za računovodstvo i reviziju u Sektoru za finansijski sistem Ministarstva finansija
 • Predstavnik Ministarstva finansija