Program

Raspored

PROGRAM SAVETOVANJA

22. novembar 2019.

LIFE DESIGN HOTEL, Balkanska 18

9:30 – 10:00 Registracija učesnika
10:00 – 10:45
 • Nove zakonske obaveze, pravila i uslovi za računovodstvo i reviziju
 • Aleksandar Janjušević – Šef odseka za računovodstvo i reviziju u
 • Sektoru za fisklani sistem Ministarstva finansija
10:45 – 11:15 Kafe pauza
11:15 - 12:00
 • Novine u Zakonu o porezu na dohodak građana i Zakon o doprinosima
 • za obavezno socijalno osiguranje
 • Predstavnik Ministarstva finansija
12:00 - 13:00 Ručak
13:00 - 13:45
 • Novine u izmenama i dopunama Zakona o PDV i novim podzakonskim aktima
 • Irina Stevanović Gavrović – Načelnik odeljenja za PDV u Ministarstvu finansija
13:45 - 14:30 Pitanja i odgovori, diskusija
15:00
 • Završetak savetovanja

Opis

Detalji predavanja

Sredinom oktobra 2019. godine usvojeni su Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, novi Zakon o računovodstvu i Zakon o reviziji a u pripremi je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA

Na ovom savetovanju saznaćete, novine u predviđene u Zakonu o računovodstu i Zakonu o reviziji i to: Koji su novi uslovi za lica koja se profesionalno bave pružanjem računovodstvenih usluga? Na koji način će se vršiti klasifikacija pravnih lica i preduzetnika? Šta donosi Zakon o računovodstvu u pogledu obaveze sastavljanja e-faktura? Koji su novi rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja? Koje obaveze će imati pravna lica u pogledu sastavljanja finansijskih izveštaja? Ko su obveznici zakonske revizije? Na koji način će se vršiti zakonska revizija i ko će biti nadležan za kontrolu kvaliteta rada revizora u Republici Srbiji?

PDV

Novine predviđene Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", broj 72/2019) odnose se na: - vrednosne vaučera (definisanje, podela i opredeljivanje nastanka oporezivog događaja po osnovu prenosa vrednosnih vaučera), - poreskog dužnika u slučaju iskazivanja PDV u računu kada za to nije postojala obaveza, - mesto prometa dobara i prometa usluga konzumacije jela i pica na brodovima, u letilici ili vozu, - mesto prometa usluga telekomunikacija, radijskog i televizijskog emitovanja i usluga pruženih elektronskim putem, - nastanak poreske obaveze za određene usluge, - ostvarivanje određenih poreskih oslobođenja, - pravila za određivanje srazmernog poreskog odbitka.

POREZ NA DOHODAK GRAĐANA I DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE

Najznačajnije novine ovim oblastima odnose se na: - povećanje neoporezivog iznosa zarade sa 15.300 dinara na 16.300 dinara mesečno; - unapređenje sistema paušalnog oporezivanja prihoda koje obveznici ostvaruju po osnovu obavljanja samostalne delatnosti; - uvođenje novih olakšica za poslodavce - novoosnovana privredna društva koja obavljaju inovacionu delatnost, po osnovu zarade osnivača koji su zaposleni u tim privrednim društvima, kao i za poslodavce koji zasnuju radni odnos sa kvalifikovnim novozaposlenim licem; - smanjenje poreske osnovice po osnovu zarade lica koja zasnuju radni odnos sa poslodavcem, kao novonastanjeni obveznici na teritoriji Republike Srbije i za kojima, kao licima sa posebnim stručnim znanjima, postoji potreba na domaćem tržištu rada; - uređenje poreskog tretmana prihoda koji ostvaruju preduzetnici ili preduzetnici paušalci koji obavljaju aktivnosti uz naknadu za istog nalogodavca ili za povezano lice s nalogodavcem, a koji ispunjavaju zakonom propisane uslove; - povećanje neoporezivog iznosa stipendija i kredita učenika i studenata do 30.000 dinara mesečno, saglasno inicijativama Ministarstva prosvete i Radne grupe za unapređenje pravnog i fiskalnog okvira za davanje za opšte dobro; - preciziranje određenih odredaba u smislu stvaranja uslova za adekvatnu primenu zakona. Na ova i slična pitanja dobićete odgovor 22. novembra 2019. godine na savetovanju

Vreme i mesto

Lokacija predavanja

22. Novembar, 2019. godine

LIFE DESIGN HOTEL
Balkanska 18, Beograd
10:00 časova

PRAVNI OKVIR

propisi

Cena

 • KOTIZACIJA
 • 5,900 RSD PROMO
 • 11,900 RSD REDOVNA CENA
 • *Za svakog trećeg i narednog učesnika od strane istog subjekta ostvaruje se popust od 10%.
  Kotizacija se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail po izvršenoj prijavi.

Predavači