Video zapis

Najava predavanja

Opis

Detalji predavanja

Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 54/2019) stupio je nasnagu 3.avgusta 2019.godine a počinje sa primenom 1.januara 2020. godine. Zakon donosi brojne novine, a najvažnije od njih se odnosena:

- Nadležnost suda
- Nadležnost javnog izvršitelja
- Pravni lekovi
- Dobrovoljni postupak namirenja
- Troškovi postupka
- Odlaganje izvršenja
- Prodaja nepokretnosti
- Izvršenje na zaradi
- Skraćeni izvršni postupak
- Naplata novčanog potraživanja iz komunalnih i srodnih delatnosti
- Predaja i oduzimanje deteta
- Statusna pitanja javnih izvršitelja
- Prelazne odredbe

Program

Raspored

 • Izmene Zakona će predstaviti stučnjaci sa dugodišnjim iskustvom u oblast iizvršne materije, a kojisu kao sudije i javni izvršitelji bili članovi radne grupe za izradu zakonskih izmena.

  Izmeđuostalog, učesnici savetovanja će saznati:
  - U kojimslučajevima je nadležansud, a u kojim javni izvršitelj,
  - Kako je uređen postupak po pravnim lekovima
  - Kako ostvariti novčano potraživanje prema Republici Srbiji, autonomnoj pokrajini i jedinici lokalne samouprave,
  - Da li načelo srazmere štiti imovinu izvršnog dužnika adekvatno i u dovoljnoj meri,
  - Koji deo zarade i penzije može biti predmet izvršenja,
  - Kakva su očekivanja od uvođenja elektronskog javnog nadmetanja i da li će ovaj način prodaje nepokretnosti i pokretnih stvari sprečiti moguće zloupotrebe,
  - Kakva je uloga centra za socijalni rad u postupku izvršenja radi predaje ili oduzimanja deteta,
  - Pred kim će se nastaviti izvršnipostupci koje je sprovodiosud, a zakoje je prema Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju isključivo nadležan javni izvršitelj
  - Šta će biti sa izvršnim postupcima za namirenje potraživanja iz komunalnih i srodnih delatnosti u kojima su izvršni poverioci Republika Srbija, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća čiji su osnivači navedena lica ukoliko glavnica potraživanja ne prelazi iznos od 2000,00 dinara.
  - Koju obavezu će imati izvršni poverioci kada se izvršenje sprovodi na računu izvršnog dužnika, a taj račun je u blokadi duže od 3 godine
 • PREUZMI PROGRAM

Vreme i mesto

Lokacija predavanja

 • 20. septembar 2019. godine
 • Institut za uporedno pravo
 • Terazije 41, Beograd
 • 10:00 časova

Cena

 • KOTIZACIJA
 • 4,900 RSD PROMO
 • 11,900 RSD REDOVNA CENA
 • VEBINAR
 • 3,900 RSD PROMO
 • 7,900 RSD REDOVNA CENA
 • *U slučaju prijave tri ili više učesnika od strane istog subjekta ostvaruje se popust od 25% na ukupnu cenu.
  Kotizacija se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail po izvršenoj prijavi.

Predavači