Najnovije izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasnik RS“, br. 54/2019) stupio je nasnagu 3.avgusta 2019.godine a počinje sa primenom 1.januara 2020. godine. Zakon donosi brojne novine, a najvažnije od njih se odnosena: – Nadležnost suda – Nadležnost javnog izvršitelja – Pravni lekovi – Dobrovoljni postupak namirenja – Troškovi postupka – Odlaganje izvršenja – Prodaja nepokretnosti – Izvršenje na zaradi – Skraćeni izvršni postupak – Naplata novčanog potraživanja iz komunalnih i srodnih delatnosti – Predaja i oduzimanje deteta – Statusna pitanja javnih izvršitelja – Prelazne odredbe Izmene Zakona će predstaviti stučnjaci sa dugodišnjim iskustvom u oblast iizvršne materije, a kojisu kao sudije i javni izvršitelji bili članovi radne grupe za izradu zakonskih izmena. Opširnije na: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/4373-14%20-%20LAT.pdf