STRUČNA EDUKACIJA

JANUAR / FEBRUAR 2020.

NAŠI SARADNICI

Dr Nataša Milojević

Savetnik u Edukativno informacionom centru Zavoda za intelektualnu svojinu i konsultant Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu

Dušan Ljubičić

Poreski savetnik u Poreskoj upravi Republike Srbije

Snežana Marjanović

Sudija Građanskog prvostepenog odeljenja Višeg suda u Beogradu

Telefon: +381 65 211 2019

novacons@novaconsulting.rs
office@novaconsulting.rs

Kraljice Natalije 45
11000 Beograd, Srbija

PRIJAVA NA MAILING LISTU

Vaša e-pošta (obavezno)